DrukarniaOnline.pl

Weryfikacja plików

Weryfikacja plików

System analizuje pliki automatycznie. Każda praca sprawdzana jest pod kątem:

 1. formatu pliku
 2. formatu pracy
 3. spadów
 4. uszkodzeń pliku wynikłych z przesyłania do systemu
 5. orientacji stron
 6. rozdzielczości map bitowych
 7. kolorystyki
 8. występowania warstw
 9. występowania overprintów
 10. ilości stron
 11. wyśrodkowania pracy na stronie, prawidłowej rozdzielczości map bitowych

Przed wgraniem pliku system informuję o wymaganej ilości stron oraz komponencie,
który ma zostać wgrany (np. cały plik, okładka, środek, lakier UV).
System wyświetla podgląd do akceptacji klienta, oraz ewentualne błędy zawarte w pliku.
Klient otrzymuje do akceptacji podgląd 3D oraz plik poglądowy wraz z nałożoną makietą w celu weryfikacji
jego poprawności.

W przypadku wystąpienia błędów zlecenie uzyskuje status "wstrzymane", a klient ma możliwość wgrania poprawionego zestawu plików. W szczególnych przypadkach pliki są poprawiane przez nasz dział graficzny i odsyłane do klienta w celu akceptacji.


Prace z lakierem UV

Po wgraniu pliku do druku, system prosi o wgranie pliku z lakierem UV oraz wyświetla informację o wymaganej ilości stron.
Lakier UV powinien być przygotowany jako 100% koloru czarnego.
Wgranie innego pliku niż lakier UV spowoduje jego konwersję na lakier przy użyciu metody: progu 50%.
Klient otrzymuje do akceptacji podgląd 3D z nałożonym lakier UV oraz on screen proof (lakier UV jako oddzielna warstwa w pliku .pdf).

DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności w przypadku wgrania niewłaściwego pliku.


Prace z wykrojnikiem

W przypadku zamówień produktów z wykrojnikiem pliki powinny zostać wgrane bez naniesionego na projekt wykrojnika. System automatycznie nanosi wykrojnik na projekt i generuje plik do akceptacji klienta. Klient ma obowiązek sprawdzenia pliku podglądowego 3D i on screen proof wraz z nałożoną makietą w celu weryfikacji jego poprawności.

DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za błędy i niezgodności w zaakceptowanym przez klienta pliku do druku.


System automatycznie poprawia następujące błędy:

 1. zamiana kolorystyki na CMYK
 2. usuwanie warstw
 3. usuwanie overprintów
 4. usuwanie nadmiarowej ilości stron
 5. zmiana do jednej orientacji stron, w przypadku gdy w dokumencie znajdują się strony o różnej orientacji
 6. zamiana fontów na krzywe


Plik on screen proof

Jest to plik podglądowy zawierający warstwy. Na warstwach znajduje się projekt,
linie cięcia i marginesów, makieta oraz podgląd lakieru UV.
Poszczególne warstwy w pliku podglądowym można włączyć/wyłączyć w celu
dokładniejszego sprawdzenia pliku.


Problemy podczas wgrywania

Jeżeli wystąpi błąd podczas wgrywania plików na serwer, wyskoczy komunikat aby spróbować ponownie lub wgrać plik na konto FTP lub serwis zewnętrzny (Dysk Google, Wetransfer lub Dropbox) a następnie dołączyć do zamówienia. (Sytuacje takie występuję, jeżeli klienci mają problem z połączeniem internetowym, i przesyłanie plików zostanie przerwane)


System automatycznego preflightu:

 1. odrzuca pliki poniżej rozdzielczości 140 dpi
 2. w przypadku błędnego formatu pracy kadruje pracę do formatu zamówienia z uwzględnieniem spadów
 3. kieruje do CTP ostatni plik, który został podłączony do zamówienia
 4. odczytuje Wszystkie strony projektu tylko z ostatniego dołączonego pliku do zamówienia
 5. nie bierze pod uwagę innych dołączonych plików
 6. nie wyśrodkowuje pracy na arkuszu

AKCEPTACJA PLIKÓW ODRZUCONYCH

Klient ma prawo do akceptacji odrzuconego pliku i skierowania zamówienia do realizacji, ale ponosi
w tym przypadku pełną odpowiedzialność za produkt wydrukowany ze źle przygotowanego
pliku produkcyjnego. W celu akceptacji pliku odrzuconego należy wysłać informację drogą mailowa
na adres bok@drukarniaonline.pl podając w mailu informacje o akceptacji odrzuconego pliku
oraz podając numer zamówienia. Zlecenia takie NIE PODLEGAJĄ REKLAMACJI.

Serwis DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.