DrukarniaOnline.pl

Układ graficzny

Układ graficzny

W przypadku prac o rozmiarach mniejszych niż standarowe formaty podane w opcjach produktów należy skorzystać z opcji docięcia pracy, zaznaczając checkbox "włącz przycinanie". Opcje docięcia definiuje się podczas określania parametrów produktu.

NIE DOCINAMY WIZYTÓWEK ORAZ INNYCH PRODUKTÓW DO FORMATU MNIEJSZEGO
NIŻ A6 - 105 mm × 148 mm.

Katalogi szyte i broszurki należy przesyłać w formacie PDF. W przypadku katalogów, gdzie środek i okładka są drukowane na papierze o tej samej gramaturze, należy przygotować jeden plik PDF strona po stronie (żadnych składdek). W przypadku katalogów, gdzie okładka i srodek są drukowane na papierach o różnych gramaturach, należy przygotować 2 pliki PDF: ze środekiem publikacji (strona po stronie) oraz z okładką (strona po stronie).

Elementy drukowane na spad (naddatek) powinny wychodzić poza linie cięcia na minimum 2 mm

(w przypadku oprawy zeszytowej zalecane to 5 mm).

W przypadku reklam, ze względu na możliwość drukowania na stronach parzystych i nieparzystych spady powinny występować ze wszystkich stron.

Własne elementy tekstowe lub graficzne nie powinny znajdować się w odległości mniejszej niż 3 mm
od linii cięcia (zalecane 5 mm) powyżej 32 stron przy oprawie szytej 5 mm (zalecane 8 mm).

W przypadku prac wielostronicowych strony są obracane zawsze po prawym boku.

Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszania się formatu strony do środka.
Na życzenie Klienta, Drukarnia koryguje na etapie montażu położenie stron kompensując efekt grubości grzbietu. Korekta jest wyliczana wyłącznie w oparciu o gramaturę papieru. Opcja ta jest niemożliwa do wykonania w przypadku rozkładówek. Powoduje to zabranie obrazu wzdłuż linii grzbietu, im pagina jest bliższa środka egzemplarza tym więcej. W takich przypadkach zakłada się automatycznie, że układ/projekt strony pozwala na tę operację.

Uwaga! Margines błędu przy cieciu, może wynosić maksymalnie 2 mm! Zalecamy zachować 10 mm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie (zwłaszcza długich, równoległych do krawędzi strony).

W przypadku opraw klejonych, należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz 1 i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 6 mm od strony grzbietu poprzez klejenie boczne. Z tego względu minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych powinna wynosić 10 mm. Wewnątrz publikacji powinno się także zachować odstęp mim 10 mm.

Efektywny format rozkładówek w egzemplarzu przy oprawie klejonej jest mniejszy od nominalnego z powodu niepełnego otwarcia książki. Korekta (zdublowanie obrazu przy wewnętrznej krawędzi strony) powinna być uwzględniona w pliku. Drukarnia nie wprowadza korekty układu lub formatu strony.

Uwaga!! Obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty). 


DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004.

DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.