DrukarniaOnline.pl

Przyczyny odrzucenia plików

Przyczyny odrzucenia plików

Brak spadów lub spady zbyt małe.

Spad - obszar druku, który wychodzi poza krawędź cięcia. Spad gwarantuje, 
że obszar druku będzie dochodził do samej krawędzi po przycięciu arkusza. Brak spadu 
może powodować powstanie białych nierównomiernych marginesów, dlatego też spady 
w pracy powinny mieć minimum 2 mm dla każdej ze stron.

Treść lub grafika zbyt blisko linii cięcia.

Bezpieczny margines wewnętrzny - obszar pracy, który uwzględnia możliwe przesunięcia 
linii cięcia podczas krojenia użytku (tolerancję cięcia).

Bezpieczny margines wewnętrzny gwarantuje, że wszelkie istotne elementy (treści, logotypy)
nie zostaną przycięte. Brak zachowania właściwego marginesu wewnętrznego 
może powodować przycięcie istotnych elementów projektu, dlatego też 
zalecamy odsunięcie tych elementów o min. 3 mm od krawędzi cięcia.

Format pracy niezgodny ze specyfikacją.

Wielkość pracy jest nieodpowiednia do wielkości wybranej w zleceniu. 
Prace nie są skalowane do wybranego formatu. Drukujemy z pliku przekazanego do realizacji,
aby uniknąć wykadrowania pracy lub drukowania pracy w formacie mniejszym do wybranego 
w zleceniu prosimy poprawić pracę i wgrać ponownie do zlecenia. 

Proszę sprawdzić linię bigu i/lub falcu.

W pracy zostały źle przygotowane linie bigu lub falcu. Linie bigu/falcu nachodzą na tekst 
lub są złożone pod nieodpowiednią makietkę. Aby ulotka wyglądała estetycznie prosimy 
poprawić projekt. 

Informacje na temat ulotek z falcem/bigiem dostępne są  na stronie przy każdej ulotce. 
Proszę wzorować się na szablonach, które są do pobrania przy każdej ulotce.

Praca powinna być wyśrodkowana.

Wyśrodkowanie pracy polega na umieszczeniu jej na środku strony lub arkusza. Prawy margines musi mieć taki sam wymiar jak lewy, a górny margines taki sam wymiar jak dolny. W razie braku wyśrodkowania pracy na arkuszu, druk pracy zostanie wykonany błędnie, obraz między stronami nie będzie się pokrywał.

W pracy występuje kolorystyka inna niż w specyfikacji.

W pracy został osadzony profil kolorystyczny niezgodny z profilem referencyjnym 
stosowanym w DrukarniaOnline.pl lub zastosowano inną przestrzeń kolorów 
niż przestrzeń CMYK (np. RGB, Pantone). 

Jeśli w pracy występuje kolorystyka inna niż CMYK (np. RGB, Pantone), 
należy przekonwertować pracę do przestrzeni kolorów CMYK.

Jeśli w pracy został osadzony profil barwny inny niż profil referencyjny 
„Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004", należy usunąć profil barwny lub dostosować prace 
do profilu referencyjnego „Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004".

Zbyt niska rozdzielczość.

Bitmapy zawarte w pracy posiadają rozdzielczość poniżej 200 dpi. 
Zalecana rozdzielczość to 300 - 350 dpi. Należy sprawdzić bitmapy zawarte w pracy 
i w miarę możliwości dokonać wymiany tych bitmap, które posiadają niską rozdzielczość. 
Zastosowanie bitmap w rozdzielczości 300 - 350 dpi gwarantuje wysoką jakość wydruku.