DrukarniaOnline.pl

Proof cyfrowy

Proof cyfrowy

Proofy do zleceń realizowanych za pomocą sytemu DrukarniaOnline.pl są wykonywane tylko z plików przesłanych przez klienta do systemu DrukarniaOnline.pl. Nie ma możliwości przesłania własnego proofa.

Według normy ISO 12647 odbieg kolorystyczny może wynosić +/- 5% dla każdego koloru.
Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni, pozwoli to uniknąć nieporozumień.

UWAGA! Wykonanie weryfikacji kolorystycznej (proof) jest podstawą do uznania reklamacji towaru.
Serwis DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.