DrukarniaOnline.pl

Plakaty wyborcze vs ulotki wyborcze

Plakaty wyborcze vs ulotki wyborcze

Spis treści:

 

Kampania wyborcza jest jednym z elementów funkcjonowania każdego demokratycznego państwa. Jak sama nazwa wskazuje, kampanie organizowane są na pewien czas przed wyborami. Kampanie wyborcze głównie traktują o dokonaniach i obietnicach potencjalnych kandydatów. Programy wyborcze przeważnie zawierają postulaty i pomysły dotyczące wprowadzenia korzystnych zmian, podnoszących komfort życia codziennego obywateli. Czym jest kampania wyborcza? Jak w prosty i skuteczny sposób dotrzeć do odbiorców i zyskać ich przychylność?

 

Kampania wyborcza — co to takiego?

Plakaty wyborcze vs ulotki wyborcze

W kampanii wyborczej wykorzystuje się ogół środków masowego przekazu. Za pośrednictwem różnych mediów eksperci od marketingu politycznego reklamują kandydaturę jednego polityka bądź całej partii. Głównym celem prowadzonej kampanii wyborczej jest nakłonienie potencjalnych wyborców do oddania głosu. Średni czas trwania kampanii wyborczej to okres do trzech miesięcy. Proces intensywnej pracy sztabów wyborczych rozpoczyna się w momencie ogłoszenia daty wyborów. Kończy się natomiast na dobę przed dniem wyborów. Wówczas rozpoczyna się okres zwany ciszą wyborczą.

Do wyborów centralnych najczęściej korzysta się z telewizyjnych i internetowych spotów reklamowych. Równie ważną rolę odgrywają bezpośrednie spotkania z wyborcami. Dobrym pomysłem są częste emisje reklam w radio i prasie, plakaty wyborcze, a także ulotki wyborcze. Dzisiaj skupimy się na dwóch ostatnich, opowiemy nieco więcej na temat ich zastosowania oraz sposobu nabycia.

 

Podstawowe rodzaje kampanii wyborczych

Choć każda prowadzona kampania wyborcza rządzi się swoimi prawami, to wyróżnić możemy jej cztery podstawowe rodzaje:

  • kampanię bezpośrednią — spotkania kandydata z wyborcami;
  • kampanię pośrednią — dotarcie do wyborców poprzez środki medialnego przekazu;
  • kampanię ukierunkowaną — przygotowana pod konkretną grupę wyborców;
  • kampanię negatywną — podważanie wiarygodności konkurentów biorących udział w wyborach.

Jak się okazuje, najskuteczniejszym elementem kampanii wyborczych są środki masowego przekazu. W dobie Internetu szczególne znaczenie ma odpowiednie wykorzystanie mediów społecznościowych. Pokazały to dość mocno ostatnie wybory do parlamentu oraz wybory prezydenckie. Niemniej nie można zarzucić innych sposobów komunikacji. Warto zadbać również o najprostsze formy reklamy wyborczej. Każdy sztab wyborczy powinien posiadać profesjonalnie przygotowane i atrakcyjne pod względem wizualnym plakaty i ulotki wyborcze. Czym się one charakteryzują? Jakie jest ich zastosowanie?

 

Plakaty wyborcze — charakterystyka

Plakaty wyborcze uznawane są za jeden z najpopularniejszych i zarazem najczęściej wykorzystywanych środków masowego przekazu. Poprzez swój stosunkowo duży format zwracają na siebie uwagę wyborców. Wzbudzają tym samym ich zainteresowanie i jednocześnie zwiększają możliwość nakłonienia ich do oddania głosu. Plakaty wyborcze są drukiem reklamowym przeznaczonym do zamieszczenia w przestrzeni publicznej. Widać je często na ścianach budynków użytkowych, tablicach informacyjnych, słupach ogłoszeniowych itp. Jednym słowem im większa ilość plakatów pojawi się miejscach publicznych, tym lepiej.

Prawidłowo zaprojektowany plakat wyborczy powinien być przede wszystkim przejrzysty i czytelny. Nie trzeba w nim prezentować rozbudowanych planów, celów i obietnic. Najważniejsza jest krótka prezentacja wizerunku kandydata oraz interesujące hasło wyborcze. Drukowanie plakatów wyborczych jest jedną z podstawowych usług większości polskich drukarni. Bardzo często oprócz samego druku zajmują się one również profesjonalnym doradztwem w zakresie projektowania plakatów.

 

Ulotki wyborcze — charakterystyka

Ulotki wyborcze to kolejna z form środków masowego przekazu. Mimo swojej prostoty może przyczynić się do odniesienia sukcesu w wyborach. Ulotki wyborcze są zazwyczaj drukami bezadresowymi o niewielkim formacie. Rewelacyjnie sprawdzają się w sytuacji prowadzenia kampanii bezpośredniej. Szczególnie wtedy, kiedy kandydat wyrusza w teren, chcąc osobiście spotkać się z wyborcami.

W porównaniu do plakatów wyborczych cena za druk ulotek wyborczych jest znacznie niższa. Pomimo tego, zdaniem specjalistów od marketingu politycznego są one równie skuteczne, jak druki dużego formatu. Co powinno znaleźć się na ulotce wyborczej? Podobnie jak plakat powinna być ona czytelna i zrozumiała dla odbiorcy. W związku ulotka powinna zawierać najważniejsze informacje dotyczące planów i zamian. Ulotka powinna prezentować cele, jakie kandydat chce osiągnąć po wygraniu w wyborach. Warto przy tym dodać, że cele kandydata powinny być zbieżne z najważniejszymi oczekiwaniami wyborców.

 

Plakat czy ulotka — którą z form środków masowego przekazu wybrać?

Drukowane środki masowego przekazu cieszą się większą popularnością i sympatią wyborców niż reklamy medialne. Dlaczego? Słowo pisane ma zdecydowanie większą moc niż słowo mówione! Druki reklamowe są pewnego rodzaju oczywistym dowodem na obietnice kandydata czy też poglądy określonej partii. Każdy przyszły kandydat przygotowujący się do rozpoczęcia kampanii wyborczej nie powinien tego bagatelizować. Tym bardziej że ten sposób przekazu informacji jest tańszy niż typowe środki medialne. Warto zatem rozważyć możliwość skorzystania z oferty wybranej drukarni.

Zarówno druk ulotek, jak i drukowanie plakatów jest inwestycją niezwykle opłacalną. To rozwiązanie, które może mieć ogromny wpływ na końcowy wynik wyborów. Warto zatem takie zadanie powierzyć profesjonalnej i doświadczonej drukarni.