DrukarniaOnline.pl

Personalizacja produktu w biznesie

Personalizacja produktu w biznesie. Dlaczego jest taka ważna?

 

Produkt „szyty na miarę” zawsze jest w cenie i sprawia nabywcy szczególną radość. Stąd bierze się popularność personalizowanych produktów. Czym jest personalizacja i dlaczego jest tak ważna w biznesie?

 

Spis treści:

  1. Czym jest personalizacja w biznesie?
  2. Dlaczego personalizacja jest tak ważna?
  3. Jak może wyglądać personalizacja? Przykłady wykorzystania
  4. Personalizacja druku

 

Czym jest personalizacja w biznesie?

personalizacja produktu w bizesie

Personalizacja to proces dostarczania produktów i treści, które są indywidualnie dopasowane do konkretnych potrzeb użytkowników. Oznacza ona bezpośrednią interakcję z odbiorcami i klientami w sposób, który uwzględnia ich upodobania, preferencje i zainteresowania. Strategia personalizacji może obejmować dostosowane kampanie e-mail marketingowe, spersonalizowane reklamy, ukierunkowane rekomendacje produktów i wiele więcej.

Warunkiem dobrze przeprowadzonej personalizacji jest zatem zdefiniowanie swojej głównej socjodemograficznej bazy klientów, a więc określenie ich wieku, płci, miejsca zamieszkania czy zainteresowań. Przeprowadzenie solidnej analizy cech swoich odbiorców jest zatem kluczem do powodzenia procesu personalizacji.

 

Dlaczego personalizacja jest tak ważna?

Po pierwsze, ponieważ przyczynia się ona do sprzedaży „szytych na miarę” i najlepiej dopasowanych do potrzeb klientów produktów, a co za tym idzie – do zwiększenia atrakcyjności marki i większych zysków. Dawanie możliwości „komponowania” towarów przez klientów daje również okazję do stałego monitorowania preferencji konsumenckich i lepszego rozeznania w potrzebach odbiorców oraz odpowiednim dopasowaniu swojej oferty.

Personalizacja produktu czy usługi prowadzi również do budowania korzystnych relacji z klientami oraz zwiększenia ich zaangażowania w poznawanie oferty firmy. Skutkiem tego jest świadomość wśród klientów, że są częścią pewnej społeczności. Ponadto personalizacja sprawia, że klienci są skłonni wracać i kupować oferowane przez markę dobra, a także wzmacnia w nich poczucie sprawczości i wpływu na finalny, nabywany przez nich produkt. Atutem personalizacji jest również to, że podczas jej procesu otrzymuje się informację zwrotną dotyczącą klientów i pozwala stwierdzić, które elementy oferty są dla nich najbardziej atrakcyjne.

 

Jak może wyglądać personalizacja? Przykłady wykorzystania

Do najczęstszych przykładów personalizowanych produktów należą różnego rodzaju gadżety firmowe takie jak długopisy z nadrukiem, odzież i obuwie, meble, a nawet opakowania produktów spożywczych.

Niekiedy o personalizacji mówi się również w kontekście dopasowanych do odbiorcy reklam i treści w używanych przez niego mediach elektronicznych czy serwisach streamingowych (o kształcie tak rozumianej personalizacji decyduje wówczas algorytm).

 

Personalizacja druku

Jeszcze innym przykładem omawianego zagadnienia jest personalizacja druku. Oznacza ona dostosowanie drukowanych materiałów do indywidualnych klientów i ich potrzeb. Dotyczy to na przykład papierów firmowych z logo firmy, imiennych zaproszeń, identyfikatorów, kopert, voucherów, certyfikatów czy etykiet.

Dobre drukarnie oferują zazwyczaj trzy opcje personalizacji druku:

  • Tekstową – pozwala na drukowanie materiałów, na których znajdują się imię i nazwisko odbiorcy oraz jego adres, przy czym wykorzystywany jest do tego specjalny szablon. Dzięki niemu uniknąć można drukowania każdego materiału osobno, przez co redukuje się liczbę ewentualnych błędów, a także skraca czas i redukuje koszty przedsięwzięcia
  • Graficzną – wykorzystuje nie tylko zapis tekstowy, ale również graficzny (na przykład fotografię)
  • Z wykorzystaniem kodów QR – zaletą tego rozwiązania jest możliwość zakodowania bardzo wielu informacji i jednocześnie łatwym ich odczytaniu – chociażby z wykorzystaniem smartfona.