DrukarniaOnline.pl

Kolorystyka

Kolorystyka

DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za różnice kolorystyczne wynikające z konwersji przestrzeni barwnych innych niż CMYK i kolorów dodatkowych (np. PANTONE, HKS, itp.) do przestrzeni barwnej CMYK.

Profile ICC osadzone w pracy będą automatycznie konwertowane do CMYK przy użyciu profilu
„Coated Fogra 39 (ISO 12647-2):2004". Dotyczy to wszystkich formatów plików akceptowanych
przez system DrukarniaOnline.pl.

Przekazując dane niezgodne z przestrzenią barwną (profil) wymaganą w tej specyfikacji, klient zgadza się
na wykonanie konwersji i ponosi odpowiedzialność za wszystkie odstępstwa barwne z tego tytułu.

DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za źle przygotowane lub niezgodne ze specyfikacją materiały oraz wynikające z tego tytułu błędy w druku.