DrukarniaOnline.pl

​Katalogi szyte i katalogi klejone z numerem ISBN lub ISSN

​​Katalogi szyte i katalogi klejone z numerem ISBN lub ISSN

Spis treści:

 

Trzymając w ręku m.in. książki, czasopisma, katalogi szyte lub katalogi klejone można zauważyć, że albo zaraz po otworzeniu okładki lub na tylnej okładce znajduje się coś na wzór kodu kreskowego. Na niektórych publikacjach nie widać kodu kreskowego, ale zawarty jest jakiś numer zapisany otwartym tekstem. Niektórzy mogą pomyśleć, że jest to być może jakaś seria, np. oznaczająca drukarnię, w której publikacje te są przygotowywane. Tak naprawdę są to specjalne numery, które nazywa się numerem ISBN oraz numerem ISSN. Czym one są i do czego służą? Czy trzeba mieć takie oznaczenie? Czy numery te mają wpływ na to, jak wysoki jest naliczany podatek VAT?

 

​Co oznacza numer ISBN w katalogach szytych i katalogach klejonych?

​​Katalogi szyte i katalogi klejone z numerem ISBN lub ISSN

Chcąc rozwinąć skrót ISBN, brzmiałby on następująco: „International Standard Book Number”. Tłumacząc tę nazwę na język polski, otrzymuje się następujące rozwinięcie tego skrótu: „Międzynarodowy Znormalizowany Numer Książki”. Ten kod, czyli numer ISBN oraz numer ISSN obowiązuje na całym świecie. Właśnie dlatego można zauważyć, że widnieje na publikacjach książkowych polskich, jak i zagranicznych. Nadaje się go również publikacjom cyfrowym, typu e-booki, czy audiobooki. Numer ten jest zgodny ze standardem ISO 2108, do którego numery ISBN są dostosowane.

 

Jak długi jest numer ISBN i do czego służy?

Do roku 2006 numer ISBN nadawany w Polsce miał tylko 10 cyfr. Od następnego roku rozszerzono liczbę cyfr do 13. Właśnie z tego powodu obecnie numer ISBN nosi nazwę ISBN-13. Kod ISBN jest tak naprawdę swego rodzaju identyfikatorem. Ułatwia odczytać istotne dane dotyczące wydawnictwa lub wydawcy. Ponadto także tytuł publikacji. Numer ten informuje także o tym, które zakupiło się wydanie publikacji elektronicznej bądź papierowej. Warto pamiętać, że każde kolejne wznowienie np. e-booka czy książki, wiąże się z koniecznością nadania nowego numeru ISBN.

​Jak czytać numer ISBN znajdujący się na katalogach szytych lub katalogów klejonych?

Numer ISBN składający się z 13 cyfr można odczytać, jeśli ma się świadomość, jakie numery odnoszą się do konkretnego kraju. Trzy pierwsze cyfry, a także dwie następne informują o tym, że publikacja została wydana w określonym kraju. Dla Polski są to odpowiednio 978 (prefiks) i liczba 83. Drugą liczbę każdemu państwu nadano indywidualnie. Jeśli weźmie się np. do ręki e-książkę wydaną w Wielkiej Brytanii, znajdzie się w tym miejscu cyfrę 1 lub 0.

Kolejne cyfry odnoszą się z kolei do wydawnictwa lub wydawcy. Nie każdy wydawca musi jednocześnie prowadzić wydawnictwo. Ci, którzy publikują swoje książki, czy e-booki na własną rękę w systemie selfpublishingu, bardzo często samodzielnie wnioskują o nadanie każdej swojej publikacji numeru ISBN. Ten identyfikator przypisuje się wydawcy, a nie na odwrót. Jest to zrozumiałe, ponieważ każdy wydawca może mieć kilka takich numerów, np. w zależności od tego, w jakiej formie chce wydać swoje dzieło. Może jednocześnie wydać książkę i e-booka, a każdej z tych publikacji będzie musiał nadać oddzielny numer ISBN.

Przedostatnia cyfra lub liczba dotyczy numeru publikacji, którą wydaje się z danej puli. Jeśli ktoś chciałby wiedzieć, czy ma do czynienia z mniej lub bardziej produktywnym autorem, może to poznać właśnie po tej cyfrze. Gdy jest wyższa niż 9, oznacza to, że autor „ma na swoim koncie” więcej niż dziesięć publikacji.

Na końcu zaś znajduje się cyfra, która informuje o tym, czy nadany numer ISBN jest poprawny. Jeśli jest to cyfra bądź litera „X”, nie można mieć wątpliwości co do poprawnego nadania tego numeru.

Przykłady typów wydawnictw zwartych, którym można nadawać numery ISBN:

 • drukowane książki i broszury (i ich różne formy produktu)
 • publikacje w alfabecie Brailleʼa
 • publikacje o określonym zakończeniu, których wydawca nie zamierza kontynuować lub regularnie aktualizować
 • mapy
 • filmy edukacyjne i instruktażowe, wideo i przezrocza
 • książki mówione na kasetach, płytach CD lub DVD
 • publikacje elektroniczne zarówno na nośnikach fizycznych (takich jak taśmy czytelne maszynowo, dyskietki czy CD-ROM-y) jak i w Internecie
 • cyfrowe kopie drukowanych publikacji książkowych
 • publikacje w postaci mikroform
 • oprogramowanie edukacyjne lub instruktażowe
 • publikacje multimedialne (jeśli podstawowym ich składnikiem jest tekst).

 

​Czym różni się numer ISSN od ISBN?

Skrót ISSN oznacza dokładnie: „Międzynarodowy Znormalizowany Numer Wydawnictwa Ciągłego". Numer ten nadaje się publikacjom, które ukazują się cyklicznie. Mogą to być na przykład czasopisma, katalogi szyte, broszury, katalogi klejone, czy różnego rodzaju foldery, magazyny i gazety. Numer ten można nadać zarówno regularnie ukazującym się katalogom w formie papierowej, jak i cyfrowej.

Identyfikator ten, zwany numerem ISSN, nadaje się więc publikacjom o dość wąskim przekroju tematycznym. Zaliczają się do tego wspomniane katalogi szyte, katalogi klejone, czasopisma, broszury, a także inne periodyki, w tym prasa. Numer ISSN ma mniej cyfr niż ISBN, bo tylko osiem. W Polsce z takim oznaczeniem np. katalogów klejonych pur, czasopism, prasy i innych periodyków można spotkać się od roku 1997. Inną ważną różnicą pomiędzy obydwoma numerami jest to, że ISSN otrzymuje się tylko jeden, a numery ISBN są przydzielane w puli 10 sztuk.

Ponadto czytając m.in. kolorowe katalogi szyte, na których znajduje się numer ISSN, nie można z takiego kodu wyczytać żadnych dodatkowych informacji. Nie ma on bowiem żadnych „ukrytych” znaczeń, jak to ma miejsce w przypadku kodu ISBN.

 

​Kto może nadać numery ISBN oraz ISSN?

Numer ISBN nadaje Krajowe Biuro ISBN. By uzyskać pulę tych numerów, wystarczy tylko zarejestrować się na stronie e-isbn.pl, gdzie należy złożyć e-wniosek. Z kolei chcąc postarać się numer ISSN, wniosek także składa się drogą elektroniczną, ale na skrzynkę pocztową Narodowego Ośrodka ISSN. By otrzymać ten numer, trzeba jeszcze oprócz wniosku załączyć odpowiednie materiały, którym kod ten ma być nadany.

 

Jaka stawka VAT jest należna w przypadku numeru ISBN, a jaka przy numerze ISSN?

Obecnie stawka podatku VAT dla katalogów szytych i katalogów klejonych nieoznaczonych symbolami ISBN lub ISSN wynosi 23%. W przypadku publikacji, które posiadają numer ISBN lub ISSN stawka podatku VAT jest o wiele niższa. W dużym uproszczeniu obecnie książki posiadające numer ISBN opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 5%. Natomiast czasopisma posiadające numer ISSN opodatkowane są stawką 8% z wyjątkiem czasopism specjalistycznych zdefiniowanych w art. 2 pkt 27f ustawy o VAT.

Jak zamówić druk katalogów szytych lub katalogów klejonych z numerem ISBN lub ISSN?

Najprostsze rozwiązanie to kontakt drogą elektroniczną bezpośrednio z naszym handlowcem. Wyślij wiadomość na adres wyceny@drukarniaonline.pl i poproś o wycenę druku katalogów z numerem ISBN lub ISSN. Otrzymasz fachową pomoc i atrakcyjną wycenę. Możesz również złożyć zamówienie przez sklep internetowy i wysłać wiadomość e-mail z prośbą o uwzględnienie odpowiedniej stawki VAT dla konkretnego zamówienia. Wówczas zostaniesz poproszony o przesłanie przypisanego numeru ISBN lub ISSN i pełnego tytułu publikacji. Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia stawka VAT dl tego zamówienia zostanie zmieniona.