DrukarniaOnline.pl

Czworka tytulowa jak ja zaprojektowac

Czwórka tytułowa – co to jest i jak ją zaprojektować

Czwórka tytułowa nazywana jest inaczej wizytówką książki, ponieważ jest to nic innego, jak pierwsze cztery strony wkładu książki. Jak ją zaprojektować, aby spełniała swoją funkcję? Oto nasze sprawdzone porady, dzięki którym zrobisz to bez najmniejszego problemu!

 

Spis treści:

 

Co to jest czwórka tytułowa i z jakich stron się składa?

Czwórka tytułowa

Co to jest czwórka tytułowa? Otóż czwórka tytułowa książki, inaczej nazywana często kartami tytułowymi, to cztery pierwsze strony znajdujące się w jej wnętrzu. To tam umieszczane są takie informacje, jak tytuł książki i serii wydawniczej, dane autora (imię i nazwisko lub pseudonim), dane wydawnictwa czy rok wydania. Warto wiedzieć, że ten element w składzie, czasami bywa czwórką tylko z nazwy, ponieważ przy mniej obszernych książkach, pozostaje się tylko przy dwóch stronach, ale o tym wspomnimy nieco później.

Na czwórkę tytułową składa się:

 • strona przedtytułowa
 • strona kontrtytułowa
 • strona tytułowa
 • strona redakcyjna

 

Dwójka i czwórka tytułowa – czyli nie zawsze muszą być cztery

Czwórka tytułowa książki

Tak jak wspomnieliśmy, czwórka tytułowa nie zawsze faktycznie zawiera się w czterech stronach. Czasami umieszczana jest na dwóch i nie jest to żadnym błędem. Po prostu zalicza się wtedy do niej wyłącznie stronę kontrtytułową oraz tytułową, które liczone są jako strony 1. i 2. Te dwa elementy są jednak obligatoryjne i muszą znaleźć się w każdym wytworze tego typu. Czwórka i dwójka tytułowa mogą być stosowane wedle uznania. Często znajdują się nie tylko w książkach, ale także w katalogach klejonych.

 

Strona przedtytułowa – jak ją zaprojektować?

Strona przedtytułowa, inaczej przedtytuł lub tytuł ochronny, zawiera dwa elementy: tytuł książki (całościowy lub skrócony w przypadku długich tytułów) oraz imię i nazwisko autora bądź autorów. Często mówi się, że jest to element, który ma funkcję informacyjną, promocyjną i ochronną. Czasami to właśnie na niej znajduje się też tytuł wydawnictwa wielotomowego i numer tomu, a także nazwa serii, numer tomu w obrębie serii oraz znak serii. Oczywiście dzieje się tak tylko wtedy, kiedy dana książka jest częścią jakiejś sagi wielotomowej.

Warto wiedzieć, że karta przedtytułowa to swego rodzaju wstęp do dalszych stron danego dzieła, dlatego czasami to właśnie tam pojawiają się też różne ilustracje. Projektując taką stronę, należy więc zadbać o estetykę wyklejki, ale nie tylko. Pamiętaj o kwestiach technicznych, a mianowicie o tym, żeby odpowiednio wymierzyć jak duża będzie powierzchnia łączenia wyklejki z kartą tytułową. Następnie przesuń tekst o tę odległość w kierunku do marginesu zewnętrznego. To ważne, ponieważ tylko wtedy karta będzie czytelna i estetyczna.

 

Strona przytytułowa, czyli frontyspis

Kolejny element to strona przytytułowa, inaczej wakat lub strona kontrtytułowa. Może być ona zrealizowana na dwa sposoby – być pusta lub zawierać jakąś informację lub grafiki. W tym drugim przypadku nazywa się ją frontyspisem. Na takiej stronie może pojawić się zdjęcie autora, spis jego dzieł, zapowiedzi bądź jakaś ozdobna ilustracja. Czasami wymienia się też współtwórców dzieła, takich jak redaktorzy naukowi, recenzenci, konsultanci, lub obcojęzyczny tytuł książki. Nierzadko znajduje się tam też informacja o serii książkowej, a konkretnie wykaz wszystkich jej pozycji.

 

Strona tytułowa – pamiętaj o tych 3 zasadach!

Czwórka tytułowa książki

Czas przejść do strony tytułowej, którą należy tworzyć zgodnie z pewnymi zasadami. Pamiętaj, że jest to niejako wizytówka całej książki, więc musi być dopracowana do perfekcji. Na tej karcie znajdują się najważniejsze informacje dotyczące publikacji, a więc:

 • imię i nazwisko lub pseudonim autora;
 • tytuł książki (w pełnym brzmieniu, wraz z podtytułem, jeśli taki istnieje);
 • nazwa lub sygnet wydawcy;
 • data (rok) i miejsce wydania dzieła;
 • opcjonalnie dane tłumacza lub redaktora książki.

Projektując stronę tytułową, pamiętaj o 3 najważniejszych zasadach, a mianowicie:

 1. Karta ta powinna oddawać charakter dzieła, ponieważ będzie to niejako informacja dla czytelnika, czego może się spodziewać.
 2. Należy zadbać, aby układ graficzny był łatwy w odczytaniu. Np. ilustracje nie mogą utrudniać przeczytania całego tytułu.
 3. Istotne jest zachowanie pewnej hierarchii podawanych informacji. Najpierw należy podać dane autora, następnie tytuł, a pod nimi ewentualne inne dane dotyczące publikacji. Pamiętaj, że zapisując imię i nazwisko autora, zachowujemy formę mianownikową. Bardzo ważne jest też, że w przypadku publikacji wielotomowych, gdzie poszczególne publikacje mogą mieć kilku autorów, umieszcza się ich nazwiska pod tytułem dzieła oraz pod numerem tomu.

 

Strona redakcyjna

Na koniec zostaje strona redakcyjna, która jest częścią dwójki i czwórki tytułowej. Można powiedzieć, że jest to metryczka książki, w której znajduje się pełen komplet informacji, a dokładniej:

 • dane o podstawie tłumaczenia;
 • międzynarodowy znormalizowany numer książki, tzw. ISBN;
 • informacje o zastrzeżeniu praw autorskich, czyli copyright;
 • pełen komplet informacji techniczno-wydawniczych;
 • opis katalogowy CIP (Cataloguing in Publication), czyli opis bibliograficzny;
 • nazwiska współautorów książki, których nie zamieszczono na stronie tytułowej;
 • uwagi o mecenasach książki.

Są to podstawy, ale na tej stronie mogą znaleźć się także informacje dodatkowe, np. o źródłach finansowania książki czy też o drukarni.

To, co jest bardzo ważne to fakt, że styl składu strony redakcyjnej, powinien odpowiadać stylowi tekstu głównego, a rozłożenie treści na niej powinno odpowiadać układowi typograficznemu tekstu na sąsiedniej stronie. Zazwyczaj używa się tego samego kroju pisma, ale o 2 punkty mniejszego (poza ISBN).

Teraz wiesz już, że na czwórkę tytułową składa się strona przedtytułowa, przytytułowa, tytułowa oraz redakcyjna. Każda z nich ma inną funkcję, ale warto zadbać, aby każda z nich była dobrze zaprojektowana. Jest to przecież wizytówka, więc powinna być dopracowana tak samo, jak całe dzieło!