DrukarniaOnline.pl

Akceptowane formaty plików

Akceptowane formaty plików

JPG - należy zachować następujące parametry:

 1. projekt w skali 1:1
 2. spady po 2 mm z każdej strony
 3. rozdzielczość 350 dpi
 4. tryb kolorów CMYK, bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39
  (ISO 12647-2):2004)"
 5. projekt wyśrodkowany na stronie
 6. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane minimum 5 mm)
 7. Jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto
 8. wszystkie bitmapy powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał. W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy za które Drukarnia Online nie ponosi odpowiedzialności

PDF - PrePress - zgodność: Acrobat 4 (PDF 1.3)
- należy zachować następujące parametry:

 1. wszystkie fonty zamienione na krzywe
 2. spady po 2 mm z każdej strony
 3. jeśli w pracy znajdują się mapy bitowe, to powinny być one odpowiednio zapisane w skali 1:1
 4. rozdzielczość 350 dpi (prace są naświetlane przy liniaturze 175 lpi)
 5. tryb kolorów CMYK bez osadzonych dodatkowych profili (lub zadany profil „Coated Fogra 39
  (ISO 12647-2):2004)"
 6. projekt wyśrodkowany na stronie
 7. odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi i teczki zalecane minimum 5 mm)
 8. jeżeli występują linie cięcia w pracy to powinny się znajdować za obszarem brutto
 9. wszystkie bitmapy umieszczone w PDF powinny być zapisane w trybie CMYK 8 bit na kanał.
  W przypadku 16 lub 32 bitów mogą wystąpić błędy, za które Drukarnia Online nie ponosi odpowiedzialności

UWAGA!!!

DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za pliki PDF publikowane z programu Corel Draw
oraz wynikające z tego tytułu błędy. DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za prace,
w których odległość od linii cięcia nie jest zgodna ze specyfikacją.

WSZYSTKIE CZCIONKI MAJĄ BYĆ ZAMIENIONE NA KRZYWE.
DrukarniaOnline.pl NIE PONOSI odpowiedzialności za prace, w których czcionki nie zostały
zamienione na krzywe.

W przypadku plików PDF wyeksportowanych z programu Corel Draw, aby uniknąć błędów w wydruku
należy zaznaczyć wszystkie zdjęcia i obiekty na pracy i połączyć je z tłem
- przekształcić na mapę bitową.