DrukarniaOnline.pl

Druk offsetowy

Druk offsetowy


Jest to technika druku płaskiego.Oznacza to, że elementy drukujące i niedrukujące matrycy znajdują się na tym samym poziomie. W druku offsetowym wykorzystuje się zjawisko wzajemnego odpychania się czynnika drukującego i niedrukującego.

Druk offsetowy jest stosunkowo tanią i szybką metodą uzyskania dużej ilości odbitek. Lekka aluminiowa
matryca założona na cylindrze drukującym przekazuje obraz na bęben pośredni pokryty gumą,
a ten z kolei przenosi obraz na papier lub inne podłoże. Tę technikę często określa się mianem druku pośredniego.
Taki zespół drukujący zdolny jest do obracania się z dużą prędkością.Popularność stosowania
druku offsetowego oprócz prędkości, wynika również z niskich kosztów uzyskania matrycy,
a także różnorodności możliwych podłoży od papierów powlekanych, poprzez papiery gazetowe aż do kartonu.

Na cylindrze formowym unieruchamia się formę drukową za pomocą naprężaczy.Natomiast na cylindrze pośrednim zakładany jest obciąg gumowy, za pośrednictwem którego farba z formy drukowej jest przenoszona na zadrukowywane podłoże.Stalowy cylinder dociskowy wspomaga ten proces
dociskając farbę do podłoża.

Forma drukowa wcześniej poddawana jest specjalnej obróbce wytrawiania mającej na celu utworzenie na niej miejsc akceptujących tylko farbę albo tylko wodę. Gdy forma rotuje na cylindrze, przechodzi przez zespól zwilżający  odpowiedzialny za zwilżanie części hydrofilnych. Zwilżanie zwykle następuje nie samą wodą lecz wodnym roztworem kilku innych czynników.

Zespół farbowy nadaje farbę jedynie obszarom, na których wcześniej nie została naniesiona woda. Farby dla druku offsetowego są maziste i olejowe, jednocześnie są one dość intensywne, gdyż nakładana jest cienka warstwa farby. Zastosowanie cylindra pośredniego pozwala osiągnąć większą dokładność drukowania niż w przypadku, gdyby forma dotykała bezpośrednio do podłoża.

Druk offsetowy jest techniką, którą ze względu na charakterystykę doskonale nadaje się do druku ulotek, plakatów, książek, opakowań,gazet, czasopism, map, papierów firmowych oraz innych podobnych prac zarówno jedno-, jak i wielobarwnych.